แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562
รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562 ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) EB 8
ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่โพสต์2019-06-26 08:58:15